Försvarshögskolan

Inte från Försvarshögskolan?

Information

Prenumerera på den här bloggen

Välkommen till Försvarshögskolans LMS

Inloggning med FHS-konto fungerar igen efter ett tillfälligt stopp

Hantering av personuppgifter
Enligt dataskyddsförordningen skall information om behandling av personuppgifter lämnas till de registrerade. I itslearning LMS registreras Försvarshögskolans personal, studenter och deltagare inom projekt för att kunna genomföra utbildning på grund- och vidareutbildningsnivå, för att underlätta kommunikation samt för att underlätta utsökning och radering av användarkonton efter avslutad utbildning. De uppgifter som registreras i LMS är: förnamn, efternamn, kurs och e-postadress.
Utförligare information om personuppgifter på Försvarshögskolan finns här: Så här hanterar vi dina personuppgfter

2018-09-27 15:08