Försvarshögskolan

Not from Försvarshögskolan?

Information

Subscribe to this blog

Välkommen till Försvarshögskolans LMS

Hantering av personuppgifter
Enligt dataskyddsförordningen skall information om behandling av personuppgifter lämnas till de registrerade. I itslearning LMS registreras Försvarshögskolans personal, studenter och deltagare inom projekt för att kunna genomföra utbildning på grund- och vidareutbildningsnivå, för att underlätta kommunikation samt för att underlätta utsökning och radering av användarkonton efter avslutad utbildning. De uppgifter som registreras i LMS är: förnamn, efternamn, kurs och e-postadress.
Utförligare information om personuppgifter på Försvarshögskolan finns här: Så här hanterar vi dina personuppgfter

2018-05-25 09:15

Select language